Handelsbetingelser

FORBEHOLD OG PRISER
Vi forbeholder os retten til at ændre priser uden varsel. Alle priser på disse sider er opgivet excl. moms, da foreningen er momsfritaget. Vi tager forbehold for tryk-/tastefejl.

BETALING OG MEDLEMSVILKÅR
Det er en forudsætning for medlemskabet af Klubben, at du tilmelder dig betaling via Dankort, Mobilpay, kontant eller andet betalingskort, som er godkendt af Klubben og NetsEasy.
I forbindelse med din første betaling godkender du, at Klubben fremover må trække pengene på din konto via dit betalingskort, indtil du enten ændrer dit medlemskab eller melder dig ud af Klubben.
Beløbet du skal betale for medlemskabet af Klubben trækkes automatisk via dit betalingskort. Du vil senest 8 dage inden hver betaling modtage en email/sms, som fortæller dig hvor meget, du skal betale. Du vil få mulighed for at stoppe betalingen, hvis du ikke ønsker at forlænge dit abonnement.
Klubben benytter NetsEasy til betalings løsning. Ved automatisk trækning på betalingskort gemmes dine kortinformationer ikke hos Klubben, men hos Nets.
Kvittering for betaling sendes pr mail, når du tilmelder dig accepterer du vore vilkår og du stopper dit medlemskab ved at kontakte klubben senest en måned før en opkrævningsrunde.
Hvis dit betalingskort udløber eller hvis der sker ændringer i kortdata, fremsender Klubben en påmindelse pr. mail herom. Du må herefter foretage en tilmelding med det nye betalingskort. Du tilmelder det nye betalingskort/Dankort, ved at logge ind med din profil og klikke på "Dit betalingskort".
Ved spærring af dit betalingskort er du selv ansvarlig for at foretage en ny tilmelding med et nyt betalingskort. Dette gøres ligeledes på Klubbens hjemmeside, og som beskrevet ovenfor.

KVITTERING
Medlemmet modtager en kvittering for betaling fra betalingskort via e-mail.

OPHØR / OPSIGELSE af medlemskab
Ønsker du ikke længere medlemskab af Tennis Club Odense, kan du oppe i højre hjørne under din bruger, vælge "Udmeldelse". Der kan du anmode om udmeldelse. Der vil ifb. med udmeldelse ikke blive refunderet betalt kontingent. Du vil efter udmeldelse, ikke længere modtage opkrævninger fra klubben.

FORTRYDELSESRET
Der er ikke fortrydelsesret. Og der refunderes ikke penge efter tilmelding.

REKLAMATIONSRET
Da der ikke er tale om fysiske produkter med ydelser, er du ikke omfattet af en reklamationsret. Du kan dog klage til bestyrelsen, hvis der er omstændigheder, du er uenig i. Alle klager vil blive behandlet i bestyrelsen, hvorefter du vil få en tilbagemelding.

MEDLEMMETS ANSVAR
Tennis Club Odense forbeholder sig ret til at spærre medlemmets adgang til siden ved manglende betaling,og hvis der sker misligehold af klubbens ejendom eller forenings-systemet. Et medlemskab er strengt personligt, og må ikke benyttes af andre end medlemmet selv. Misbrug vil medføre øjeblikkelig ophævelse af medlemskabet, er der f.eks. tale om et familiemedlemskab vil hele familien således miste sit medlemskab. Videoovervågningen kan om nødvendigt benyttes til identifikation af gratister.
Der vil ikke blive udbetalt kompensation til medlemmet ved evt. spærring.